Chefs- & Specialistrekrytering

Chefsrekrytering

Vi ser oss som ambassadörer för våra uppdragsgivare och tror på framgång genom ett metodiskt, noggrant och enträget search- och urvalsarbete.

Vi tror inte på förväntade och självklara kandidater, vi tror inte på ett bekvämt bläddrande i CV-arkiv.

Att rekrytera kompetenta chefer och specialister låter sig sällan göras med en platsannons. Att söka upp rätt person, inspirera honom eller henne och skapa förutsättningar som gör att människor vill anta nya utmaningar är i mångt och mycket en fråga om professionalism, kunskap och erfarenhet.

För att lyckas i en rekrytering krävs noggrannhet, hårt arbete, erfarenhet, en beprövad metodik och djup kännedom om företag och kandidater. Vårt arbetssätt bygger på ett omfattande förarbete där vi sätter oss in i vår uppdragsgivares behov och önskemål. Att se till de utmaningar företaget står inför och utifrån dessa ta fram en kravprofil som den önskvärda kandidaten ska ha är avgörande för en framgångsrik chefsrekrytering. Förståelsen för vår uppdragsgivares behov är a och o i rekryteringsprocessen. Kanske behövs en rutinerad ledare snarare än en specialist, kanske behövs en visionär nybyggare snarare än en förvaltare, kanske finns kandidaten hos en konkurrent eller i en annan bransch eller rent av i ett annat land. I varje rekrytering anstränger vi oss utöver det vanliga för att hitta kandidaten med de ledaregenskaper eller den specialistkompetens som behövs. 

Specialistrekrytering

Oavsett bransch så är specialister oftast upptagna och besjälade yrkesmänniskor som sällan ägnar tid åt att läsa platsannonser och aktivt jobbsökande. Genom ett respektfullt sätt att arbeta och genom personliga kontakter, vet vi hur vi når och attraherar dessa personer.

Spetskompetens är en bristvara på arbetsmarknaden och en orsak till att företag hamnar i svårigheter. Genom vårt sätt att metodiskt och på djupet studera företag och branscher har vi skaffat oss unika kunskaper som gör att vi vet vilka som är stjärnspelarna i olika team, vi vet också var nya lovande talanger kommer fram och var specifika förmågor står att finna. När vi rekryterar gör vi det inte bara utifrån ett upparbetat kontaktnät, utan från en informationsgrund som vi ständigt bygger på genom omvärldsbevakning och ny information. Vi eftersträvar långsiktiga relationer med våra kunder. Flera av våra uppdragsgivare har vi samarbetat med under många år. Genom vårt engagemang skaffar vi oss unik branschkännedom som gör att vi hittar just de specialister som många söker.

Aktuella specialistuppdrag

Avslutade uppdrag