Gbo Fastening Systems AB är en av Europas största tillverkare av infästningsprodukter. Spik, skruv, expander, plugg, bandad spik, bandad skruv och byggbeslag är några välkända exempel. Företaget marknadsför och säljer varumärkena Gunnebo Fastening, Christiania Spigerverk samt Simpson Strong-Tie.

Sedan januari 2017 är Gbo Fastening Systems AB en del av den globala koncernen Simpson Strong-Tie som är världsledande inom utveckling och tillverkning av byggbeslag, infästningar, olika former av byggsystem samt produkter som reparerar, skyddar och stärker betong. För mer information se www.gunnebofastening.se.

Ort

Kalmar Län

Om arbetsmöjligheten

Gunnebo står inför ett förändringsarbete inom inköp, vilket den nya inköpschefen kommer vara delaktig i. För närvarande har bolaget över 100 leverantörer och en viktig uppgift blir att effektivisera leverantörsbasen samt minska risken i försörjningskedjan genom att sätta upp second source inom strategiskt viktiga kategorier. Vidare har man hitintills inte använt verksamhetssystemets fulla potential vad gäller BI och nyckeltal. Med bakgrund av detta finns det möjlighet att öka insynen och arbeta effektivare genom skapandet av KPIer, exempelvis leveranssäkerhet, kassaflöde etc. 

Inledningsvis innebär att rollen att du arbetar relativt operativt och administrativt men allteftersom blir uppgifterna mer strategiska. Bakgrunden till förändringen är att den europeiska inköps- och produktionsorganisationen vill knyta det operativa inköpet till planering och att produktionssiten står för inköpet av materialet.

På sikt förväntas du arbeta med förfrågningsunderlag, urval av leverantörer och förhandling avtal. Vi ser gärna att du också vill vara aktiv i bolagets kommande utvecklingsarbete inom konsolidering av leverantörer och utvecklandet av fler nyckeltal.

Arbetsuppgifter

  • Avrop (ca 50 % av arbetet), vilket dels består av orderläggning, dels leveransbevakning.
  • Basdataunderhåll (ca 30 % av arbetet). I denna del ingår att utveckla leverantörer, driva förbättringar internt, säkerställa att det är rätt prisnivåer och ledtider enligt gällande avtal. Personen kommer löpande att arbeta med registervård.
  • Delta i tvärfunktionella projekt, nationellt och internationellt (ca 20 % av arbetet)

Du ansvarar även för försörjningen av infästningsprodukter till systerbolagen i Europa. Ditt arbete drivs i projektform och rapportering sker till VD i Gunnebo samt matrismässigt till den Europeiska inköpschefen. Du förväntas ta en aktiv roll i Europa och vara delaktig i att utnyttja de synergier som finns.

Vi ser att den största utmaningen för rollen är att balansera det operativa och det strategiska arbetet.

Vi erbjuder

  • Utvecklingsinriktat arbete inom konsolidering av leverantörer, effektivisering av inköpsflöden
  • Teamorienterat och personlig arbetsmiljö
  • Arbete i ett bolag som är marknadsledande inom skruv för tung träkonstruktion och spik
  • Arbete i en internationell miljö
  • Stor möjligheter att på sikt få mer ansvar inom den europeiska organisationen

Frågor och ansökan

Next Position, integritetspolicy

På Next Position värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Individens personliga integritet och säkerheten för dennes personuppgifter är viktig för Next Position som ansvarar för att se till att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Denna integritetspolicy ("Integritetspolicyn") är en samtyckeshandling och beskriver Next Positions behandling av personuppgifter. Vi ber dig därför att noggrant läsa igenom integritetspolicyn innan du delar dina personuppgifter till/med oss.

När du skickar din ansökan för denna rollen ger du oss ett begränsat samtycke vilket medför att uppgifterna du lämnar i denna ansökan då endast används för att matcha dig mot aktuell tjänsten enligt följande villkor. Efter slutförd rekryteringsprocess kommer dina uppgifter att raderas alternativt ges du möjlighet att ge fullständigt samtycke vilket medför att uppgifterna du lämnar i denna ansökan används för att matcha dig mot detta och andra uppdrag enligt följande villkor.