Aktuella uppdrag

Avslutade uppdrag

Så här arbetar vi

Samarbete
Vi är övertygade om att en lyckad rekrytering förutsätter ett samarbete både mellan oss och dig som kund och mellan oss internt. Vår arbetsmodell bygger på ett noggrant förarbete där vi sätter oss in i uppdragsgivarens företag och behov och där vi tillsammans utarbetar en önskad kravprofil. Därefter påbörjar vi ett omfattande searcharbete. 

Noggrannhet
Vi är ytterst noggranna med referentkontrollen och följer kandidaterna långt tillbaka i yrkeslivet. Urvalsprocessen grundar sig på djupintervjuer, personbedömning, referenser samt personlighets- och lämplighetstester när uppdragsgivaren så önskar. 

Kvalitetsgaranti
För varje uppdrag lämnar vi en nöjd kundgaranti på sex månader, som innebär att en ny rekrytering genomförs kostnadsfritt om missnöje med kandidaten skulle framkomma.  Efter avslutad rekrytering kontaktar vi kandidat och företag för avstämning och uppföljning.