Annonsrekrytering

Rätt person på rätt plats

Våra konsulter har gedigen arbetslivserfarenhet och mångårig erfarenhet inom rekrytering. I kombination med ett väletablerat nätverk är det vår viktigaste framgångsfaktor.

På Next Position har vi lång erfarenhet av att hjälpa företag och organisationer med framgångsrik rekrytering och bemanning. Vi låter alltid kvalitet framför kvantitet genomsyra varje enskilt uppdrag. 

Vi ser till att du som jobbsökande hittar platsen du letar efter. Är du intresserad av en ny utmaning kan du aktivt söka lediga tjänster eller lägga in din CV i vår databas. På så sätt håller du dig uppdaterad när ett intressant uppdrag dyker upp. Vi behandlar alla ansökningar i databasen konfidentiellt och för inte vidare någon information till tredje part förrän du fått möjlighet att ge samtycke till detta.

Aktuella uppdrag

Vi hittar rätt medarbetare till just din verksamhet!

Vi vet det av erfarenhet utifrån många lyckade bedömningar och rekryteringar. När vi bedömer en persons kvalifikationer gör vi det med hjälp av unika verktyg och en metodik utformad efter svenska förhållanden och svensk arbetsmarknad.

Personbedömning

Så här arbetar vi

Samarbete
Vi är övertygade om att en lyckad rekrytering förutsätter ett samarbete både mellan oss och dig som kund och mellan oss internt. Vår arbetsmodell bygger på ett noggrant förarbete där vi sätter oss in i uppdragsgivarens företag och behov och där vi tillsammans utarbetar en önskad kravprofil. Därefter påbörjar vi ett omfattande searcharbete. 

Noggrannhet
Vi är ytterst noggranna med referentkontrollen och följer kandidaterna långt tillbaka i yrkeslivet. Urvalsprocessen grundar sig på djupintervjuer, personbedömning, referenser samt personlighets- och lämplighetstester när uppdragsgivaren så önskar. 

Kvalitetsgaranti
För varje uppdrag lämnar vi en nöjd kundgaranti på sex månader, som innebär att en ny rekrytering genomförs kostnadsfritt om missnöje med kandidaten skulle framkomma.  Efter avslutad rekrytering kontaktar vi kandidat och företag för avstämning och uppföljning.