Våra tjänster

Chef & specialistrekrytering

Att rekrytera kompetenta chefer och ledare låter sig sällan göras med en platsannons. Att söka upp rätt person, inspirera honom eller henne och skapa förutsättningar som gör att människor vill anta nya utmaningar är i mångt och mycket en fråga om professionalism, kunskap och erfarenhet.

Chefer

Interim / konsultverksamhet

Vi låter alltid kvalitet framför kvantitet genomsyra varje enskilt uppdrag. Våra konsulter har gedigen arbetslivserfarenhet och mångårig erfarenhet inom rekrytering. I kombination med ett väletablerat nätverk är det vår viktigaste framgångsfaktor.

Interim

Annonsrekrytering

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa företag och organisationer med framgångsrik rekrytering och bemanning. Vi låter alltid kvalitet framför kvantitet genomsyra varje enskilt uppdrag. Våra konsulter har gedigen arbetslivserfarenhet och mångårig erfarenhet inom rekrytering. I kombination med ett väletablerat nätverk är det vår viktigaste framgångsfaktor.

Annons

Vi hittar rätt medarbetare till just din verksamhet!

Vi vet det av erfarenhet utifrån många lyckade bedömningar och rekryteringar. När vi bedömer en persons kvalifikationer gör vi det med hjälp av unika verktyg och en metodik utformad efter svenska förhållanden och svensk arbetsmarknad.