Om oss

Det här är vad vi står för

Vi står för personlig integritet och förtroende i alla kontakter med uppdragsgivare och kandidater. Vi är djupt förtrogna med den sekretess ett searchuppdrag kräver och har mångårig erfarenhet av att hantera känsliga etiska frågor professionellt. Vi rekryterar aldrig från någon av våra kunder och vi säkerställer en strikt konfidentiell hantering för bägge parter. Våra kontakter med våra kunder och kandidater bygger på förtroenden.

I alla våra relationer är ett etiskt arbetssätt med största respekt för både uppdragsgivares och kandidaters integritet av yttersta vikt. Vi får ofta del av företagsuppgifter som måste behandlas strikt konfidentiellt liksom vi får kontakt med kandidater som vill samtala med oss under sekretess.

Vårt arbetssätt skyddar information för både kund och kandidat, vår sekretess tillåter inte att tredje part får kännedom om uppgifter och vi lämnar aldrig namn och information vidare utan medgivande. Att aldrig rekrytera från kund är en hederssak. Vi kontaktar inte kandidater på företag där vi utfört eller utför searchuppdrag. I övrigt följer vi fullt ut branschföreningen ESK:s etiska regler.

Så här arbetar vi

Samarbete
Vi är övertygade om att en lyckad rekrytering förutsätter ett samarbete både mellan oss och dig som kund och mellan oss internt. Vår arbetsmodell bygger på ett noggrant förarbete där vi sätter oss in i uppdragsgivarens företag och behov och där vi tillsammans utarbetar en önskad kravprofil. Därefter påbörjar vi ett omfattande searcharbete. 

Noggrannhet
Vi är ytterst noggranna med referentkontrollen och följer kandidaterna långt tillbaka i yrkeslivet. Urvalsprocessen grundar sig på djupintervjuer, personbedömning, referenser samt personlighets- och lämplighetstester när uppdragsgivaren så önskar. 

Kvalitetsgaranti
För varje uppdrag lämnar vi en nöjd kundgaranti på sex månader, som innebär att en ny rekrytering genomförs kostnadsfritt om missnöje med kandidaten skulle framkomma.  Efter avslutad rekrytering kontaktar vi kandidat och företag för avstämning och uppföljning.

Våra värderingar

Att rekrytera kompetenta chefer och ledare låter sig sällan göras med en platsannons. Att söka upp rätt person, inspirera honom eller henne och skapa förutsättningar som gör att människor vill anta nya utmaningar är i mångt och mycket en fråga om professionalism, kunskap och erfarenhet.

Om oss