Interim

Interim Management

Efter önskemål från våra kunder löser vi även kortare interimsuppdrag i samband med rekryteringsprocesser eller när du som kund har ett tillfälligt behov. Vi har under åren byggt upp en omfattande erfarenhet av att hyra ut kvalificerade konsulter på skilda nivåer, vilket gör oss till specialister på att förmedla och matcha rätt konsulter inom IT, ekonomi, sälj och teknik för både juniora konsultroller och seniora interimsuppdrag i nyckelfunktioner. Med utgångspunkt från en enkel eller en komplicerad kravprofil, kan vi förstå dina behov och på kort tid leverera rätt kandidat.

Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag, vilket innebär att du som konsult hos oss omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda.

Vi jobbar konstant med att få våra konsulter att trivas och skapa förutsättningar för fortsatt utveckling genom nya uppdrag eller personlig coachning.

Vi förmedlar interimskonsulter inom:

  • IT
  • Business Administration
  • Ekonomi och finans
  • Marknad och kommunikation

Exempel på genomförda uppdrag:

  • Produktägare
  • Marknadsansvariga inom flertal produktsortiment
  • SEO och SEM-specialister
  • Säljare och säljassistenter
  • Redovisningsekonomer
  • Projektledare till ett flertal olika roller

Våra värderingar

Personlig integritet och förtroende är den värdegrund vi står på i alla kontakter med uppdragsgivare och kandidater. Vi är djupt förtrogna med den sekretess ett searchuppdrag kräver och vi har mångårig erfarenhet av att hantera känsliga etiska frågor professionellt. I en kundrelation rekryterar vi aldrig från andra uppdragsgivare och vi säkerställer en strikt konfidentiell hantering för bägge parter.

 
Om oss