Next Position väljer impact investing även 2023!

Den globala uppvärmningen och klimatförändringarna får katastrofala följder, som global avsmältning av glaciärer, höjda havsnivåer, fler och mer intensiva extremväder. De fattigaste och mest sårbara människorna på vår planet drabbas hårt, bland annat på grund av hotad livsmedelsproduktion, men även vi i Sverige kommer att drabbas allt oftare. 

Det kan vara svårt att veta hur man ska göra för att leva mer hållbart, och vilket alternativ som är mest effektivt för att göra en riktigt positiv påverkan. På Next Position har vi valt att bland annat välja Impact Investing, som är en växande marknad för att investera i miljön och social hållbarhet, samtidigt som du eller ditt bolag får ekonomisk avkastning.

Vi har varje år sedan 2019 valt att avsätta en del av vår vinst för att investera hållbart genom det Göteborgsbaserade bolaget Trine. Med hjälp av sin investeringsplattform sammanför Trine kapital med energilösningar för fattiga i tredje världen. 

Under 2019 investerade vi på Next Position genom Trine i ett projekt i Sidonge i Kenya, där bolaget hjälper landsbygdsbor att byta från fotogenlampor till solcellsenergi. Bytet blir inte bara hälsosammare för användarna utan även billigare. Vår investering hjälper till att betala för installationen av solceller, som byborna sedan betalar månadsvis för och i nuläget förser vi 37 personer med el. 

2021 valde vi att gå in med kapital i ett projekt där vi genom Trine och Daystar Power finansierar installation av solsystem i Västafrika för kommersiella och industriella kunder. Detta lån kommer bidra till att finansiera 10 solcellsanläggningar med fokus på bank och jordbruk i Senegal.

I år, 2023 har vi valt att finansiera Watt Renewables. Bolaget är en oberoende producent av rena energilösningar till telekomtorn i Nigeria, med en vision om att uppnå en hållbar ekonomisk utveckling i framväxande samhällen. 

Grundaren av Watt Renewables, Oluwole Eweje, drömde som ung om att kunna tända en lampa med en strömbrytare när helst han ville, så där som han sett människor göra i filmer, men levde i en verklighet där man tvingades välja mellan fotogen till lyktan eller mat på bordet. Mest orolig var han för sin mammas åldrande kropp och ögon och hur hennes framtid skulle kunna se ut. Skulle hon ha tillgång till vård på ett hem med tillgång till energi? Eller skulle hon få behandling med hjälp av batteridrivna ficklampor? Ofta drömde han sig bort och fantiserade om hur det skulle vara att leva som de i filmerna på TV han såg hemma hos en vän.

Det fanns bara ett sätt att ta reda på det; att fokusera, studera hårt och söka till universitet i Kanada. Efter examen arbetade Oluwole inom den offentliga sektorn där han lärde sig mer om för- och nackdelarna med energiproduktion vilket ytterligare stärkte hans passion för att förstå förnybara energiresurser.

Det närmaste decenniet efter studierna tillbringade Oluwole med att resa runt i världen och få så mycket erfarenhet och kunskap som möjligt så att han kunde återvända till Nigeria och framgångsrikt förverkliga sin barndomsdröm. Med Watt Renewables är han i full färd med att göra just det och Next Position ser fram emot att följa utvecklingen av bolagets satsning!

Källor: 

Daystar Power 18, Senegal | Trine

Impact Investing | Trine