EN

Arbetsmiljötekniker

VIDA är Sveriges största privatägda sågverkskoncern med ca 1250 anställda på 18 produktionsanläggningar, varav 12 sågverk.

Inom Vida pågår ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete och för att ytterligare skapa en säker arbetsplats för alla medarbetare på Vidas anläggningar söker vi nu en Arbetsmiljötekniker. Syftet med rollen är att sprida kunskap och skapa förståelse för arbetsmiljö och säkerhet och vi söker en kandidat som vill vara motorn i Vidas arbetsmiljöarbete och vara med och skapa en säker och effektiv produktion på samtliga anläggningar i koncernen.

Om tjänsten

Rollen som Arbetsmiljötekniker innebär att vara bollplank när det gäller att överföra lagtext och förordningar kring arbetsmiljö och brand till praktiskt hållbara lösningar ute i verksamheterna och vid nyinvesteringar. Rollen är en nyckelroll i Vidas värdefulla förbättringsarbete.

Det finns en god struktur och ett bra systemstöd på plats för det interna arbetsmiljöarbetet, men rollen ger också möjlighet att vara med i Vidas fortsatta förbättringsarbete och forma rollen utifrån egna initiativ om hur arbetet bör bedrivas.

Några exempel på arbetsuppgifter:

  • Utredningar och kartläggningar av arbetsmiljön och arbetsmiljöhändelser
  • Riskbedömningar
  • Bevakning av lagstiftning
  • Ta fram verktyg, mallar, rutiner och instruktioner

Vi söker dig som

Vi tror att du jobbar med arbetsmiljö och säkerhet inom industrin idag, kanske som konsult, arbetsmiljöingenjör eller produktionstekniker. Framför allt är du en lösningsorienterad och praktisk person som brinner för frågorna och som vill bidra med din kunskap och ditt engagemang i den verkliga vardagen.

Du är förtrogen med de lagar och standarder som gäller inom området, t ex Arbetsmiljölagen och tillhörande föreskrifter.

Ansökan

I rollen kommer du in i ett spännande skede i företaget. Vida har ett starkt varumärke, och det finns stora möjligheter att forma en helt ny roll i ett expansivt och framåtblickande företag där Vidas medarbetares hälsa och säkerhet står i fokus!

Är du intresserad att gå vidare i rekryteringsprocessen ser vi fram emot att ta del av din CV/ansökan. Vi arbetar strikt konfidentiellt och för inte vidare några uppgifter till tredje part om vi inte har kommit överens om detta.

Anna Sundström T +46 (0) 709- 40 88 30 anna.sundstrom@nextposition.se

 

Next Position, integritetspolicy

På Next Position värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Individens personliga integritet och säkerheten för dennes personuppgifter är viktig för Next Position som ansvarar för att se till att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Denna integritetspolicy ("Integritetspolicyn") är en samtyckeshandling och beskriver Next Positions behandling av personuppgifter. Vi ber dig därför att noggrant läsa igenom integritetspolicyn innan du delar dina personuppgifter till/med oss.

När du skickar din ansökan för denna rollen ger du oss ett begränsat samtycke vilket medför att uppgifterna du lämnar i denna ansökan då endast används för att matcha dig mot aktuell tjänsten enligt följande villkor. Efter slutförd rekryteringsprocess kommer dina uppgifter att raderas alternativt ges du möjlighet att ge fullständigt samtycke vilket medför att uppgifterna du lämnar i denna ansökan används för att matcha dig mot detta och andra uppdrag enligt följande villkor.